Rullportar

Teckentrups Rullportar är en av de mest sålda på den europeiska marknaden. Porten är väldigt flexibel och går att få med en mängd olika tillval, exempelvis:

 • Ventilationsgaller
 • Fönster
 • Specialkulörer
 • Frekvensstyrning

Frekvensstyrning är väldigt användbart där en snabb öppningshastighet är att föredra.

Teckentrups Rullportar kan med fördel användas vid in- och utlastning från lager där det sker mycket trucktrafik och där man vill dela av större lokaler men behålla en viss ljuddämpning och isolering eller där det finns krav på ett brandklassat alternativ. Teckentrups brandklassade rullportar går att få i E30 samt E60 brandklassning.

Teckentrup rullportar anpassar sig till varje situation.

Den enkla, robusta och flexibla konstruktionen med ett tätt lindat pansar ger utrymme för många olika användningsmöjligheter. Rullporten kan monteras både ut- och invändigt och tack vare det ringa platsbehovet kan den också monteras på sidan eller i taket.

Eftersom porten har ett förhållandevis litet behov av plats jämfört med en takskjutport/vikport så blir en rullport ofta den bästa lösningen.

Vid sidan om designen och de material som används så är det framför allt rullportarnas komponenter och tillval som övertygar. Stabila styrskenor, säkra stormhakar och en perfekt anpassad automatik- och styrsystem gör dessa moderna rullportar till en optimal lösning.
Med tillval som exempelvis isolerade paneler samt frekvensstyrd motor med en genomsnittshastighet på 66cm/sekund så är Teckentrups rullportar bland de främsta på marknaden.

Kostnadseffektiv reperation

Denna typ av rullport klarar förhållandevis hårda tag tack vare sina robusta lameller. Skulle olyckan ändå vara framme så är porten uppbyggd av lameller som är sammanlänkade med varandra. Dessa går att byta en och en, vilket ger en betydligt lägre kostnad vid en eventuell reparation.

Mått

Våra rullportar går att få i extrema dimensioner upp till 18 meters bredd och upp till 36 meters bredd vid användning av en flyttbar mittpelare. Även om detta inte är några vanliga standarddimensioner så är det perfekt som exempelvis hangarport.

Fler Användningsområden:

 • för lastningsområden
 • perfekt för underjordiska garage
 • för detaljhandeln som butiksskydd, t.ex. i gallerior
 • optimal anpassning till arkitekturen runtom
 • platsbesparande och optimal om det finns explosionsskyddsföreskrifter
 • som utvändig rullport med pansarbeklädnad
 • speciallösningar även vid extrema dimensioner
 • Teckenstrups Rullportar går att få i E30 samt E60 brandklassning